site design templates

contact & drop Massage

ติดต่องาน ประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์ ร่วมรายการ อีเว้นท์

Moment Love pop 90's Music

ID : dipboyscout
Mobile 0888744499
www.facebook.com/G90

Director Stage Concert by dipboyscout

Memory pop 90's Music

ถ้าคุณต้องการวงประจำงานเลี้ยงของคุณ
ให้ G90 สร้างความสนุกสนานในธีมยุค 90,s
ได้โดนใจที่สุด

PRICe G90 by dipboyscout

วงดนตรีงานเลี้ยง  วงดนตรีงานเลี้ยงบริษัท วงดนตรีงานแต่งงาน   ในไสตล์เพลงป๊อบยุค 90's

GUEST

Dip boyscout G90 
$ 18,000 B
Dip boyscout   BACKING TRACK 
 • 50 min.
 • BACKING TRACK
 • Dip boyscout G90

BUSINESS

Dip boyscout G90 + DADA G90
$ 28,000 B
Dip boyscout + DADA  BACKING TRACK
 • 50 min.
 • BACKING TRACK
 • Dip boyscout + DADA 
HOT!

PREMIUM

G90 HOUSE BAND FULL PARTY 
$ 38,000 B
Dip boyscout  + DADA  + Band
 • 60 - 150 min.
 • The 90's Music Style
 • Full BAND FULL PARTY

ULTIMATE

G90 HOUSE BAND FULL PARTY 
$ 44,000 B
Dip boyscout  + DADA  + Band + Dancer
 • 60 - 150 min.
 • The 90's Music Style
 • Full BAND FULL PARTY + Dancer

G90 By Dip boyscout

วงดนตรีประจำงานเลี้ยง
วงดนตรีงานเลี้ยงบริษัท
วงดนตรีงานแต่งงาน
ในไสตล์เพลงป๊อปยุค 90's

การันตรีความสนุก

ถ้าคุณกำลังจะมีปาร์ตี้ และต้องการ วงดนตรีงานเลี้ยง
วงดนตรีงานเลี้ยงบริษัท หรือ วงดนตรีงานแต่งงาน
ในไสตล์เพลงป๊อบยุค 90' วง g90
ขอการันตรีความสนุกกับทุกบทเพลงที่ทุกคนจะร้อง
และเต้นตามได้อย่างสนุกสนาน

ประทับใจทุกช่วงเวลา

ถ้าคุณกำลังจะมีปาร์ตี้ และต้องการ วงดนตรีงานเลี้ยง
วงดนตรีงานเลี้ยงบริษัท หรือ วงดนตรีงานแต่งงาน
ในไสตล์เพลงป๊อบยุค 90's วง g90
จะสร้างความประทับใจด้วย Sound แท้ๆของยุค 90's

เต้นจนลืมอายุ

ถ้าคุณกำลังจะมีปาร์ตี้ และต้องการ วงดนตรีงานเลี้ยง
วงดนตรีงานเลี้ยงบริษัท หรือ วงดนตรีงานแต่งงาน
ในไสตล์เพลงป๊อบยุค 90's วง g90
คุณจะได้เต้นกับทุกๆเพลงที่คุณคุ้นเคย

ย้อนความทรงจำกับเพลงสุดประทับใจ

ถ้าคุณกำลังจะมีปาร์ตี้ และต้องการ วงดนตรีงานเลี้ยง
วงดนตรีงานเลี้ยงบริษัท หรือ วงดนตรีงานแต่งงาน
ในไสตล์เพลงป๊อบยุค 90's วง g90
เพลงที่อยู่ในหัวใจของคุณจะกลับมาดังกังวาลอีกครั้ง

FOLLOW US